Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie informuje, że Gmina Gąsawa przystąpiła do opracowania:

  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
  • Programu Wspierania Rodziny,
  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Gąsawa do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia następujących ankiet:

  • Problemy społeczne w opinii mieszkańców (pobierz),
  • Równość szans kobiet i mężczyzn (pobierz),
  • Przemoc w rodzinie (pobierz).

Wypełnione ankiety prosimy do dnia 6 marca 2020 r. dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Kierownik GOPS w Gąsawie
/-/ Katarzyna Kaźmierczak